ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

II եռամսյակի հաշվետվություն. 2020թ.

I եռամսյակի հաշվետվություն. 2020թ.

IV եռամսյակի հաշվետվություն. 2019թ.

III եռամսյակի հաշվետվություն.2019թ.

II եռամսյակի հաշվետվություն, 2019թ,

Հաշվետվություն I եռամսյակ, 2019թ.

Հաշվետվություն IV եռամսյակ

Հաշվետվություն I եռամսյակ .1-2018

Հաշվետվություն I եռամսյակ 2 2018

Հաշվետվություն IV եռամսյակ.1

Հաշվետվություն IV եռամսյակ.2

Հաշվետվություն III եռամսյակ

հաշվետվություն II եռամսյակ.1

հաշվետվություն II եռամսյակ.2

Բյուջե

նախահաշիվ-2017.1

նախահաշիվ-2017.2

նախահաշիվ-2017.3

նախահաշիվ-2017.4

հաստիքացուցակ-2017

հաշվետվություն 2017-I եռամսյակ1

հաշվետվություն 2017-I եռամսյակ2

հաշվետվություն 2017.3.1

հաշվետվություն 2017.3.2