ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հաշվետվություն IV եռամսյակ

Հաշվետվություն III եռամսյակ.2018

Հաշվետվություն II եռամսյակ.2018

Հաշվետվություն I եռամսյակ 1 2018

Հաշվետվություն I եռամսյակ 2 2018

հաշվետվություն II եռամսյակ.2

Մեդովկա.բյուջետային օրացույց-2018

Բյուջետային օրացույց-2018

հաշվետվություն II եռամսյակ.1

հաշվետվություն 2017-I եռամսյակ1

հաշվետվություն 2017-I եռամսյակ2

հաշվետվություն 2017.3.2

հաշվետվություն 2017.3.2

հաշվետվություն 2017.3.2

հաշվետվություն 2017.3.1

հաշվետվություն 2017-2

հաշվետվություն 2017-1

նախահաշիվ-2017.4

նախահաշիվ-2017.3

նախահաշիվ-2017.2

նախահաշիվ-2017.1

հաստիքացուցակ-2017

հաշվետվություն-2017.2

հաշվետվություն-2017.1

հաշվետվություն2

հաշվետվություն1